Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Početak saradnje sa SOS dečijim selom iz Sremske Kamenice

Nakon tragičnog dogadjaja 07.06.2011. u Dečijem Selu u kom je ubijena jedna od zaposlenih, volonteri Srca su već sledeći dan, u dugovoru sa upravom sela i Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, započeli redovne posete ovoj ustanovi.

Namera velontera je da štićenicima sela, zaposlenima i članovima uprave ponude emotivnu podršku i pomoć u prevazilaženju teške sutuacije u kojoj su se našli.

Kroz razgovore o emocijama u vezi sa ovim dogadjajem, ali i drugim dogadjajima u njihovim životima, volonteri žele da doprinesu svaladjivanju krize i što uspešnijem vraćanju normalnom životu.

 

Prvih dana nakon tragedije volonteri su bili prisutni u selu svakodnevno, i u prepodnevnim i u popodnevnim satima. Obavljali su i pojedinačne i grupne razgovore sa decom i  zaposlenima i pomagali im da izraze svoja osećanja i da čuju osećanja drugih.

Kako su deca  pozitivno reagovala na volontere i kako je bilo dosta onih koji su izrazili želju da razgovaraju sa njima, posete su se nastavile i u narednim danima. Iz tog razloga su  se volonteri Srca dogovorili sa upravom  da se saradnja sa Dečijim selom i dalje nastavi i da volonteri, u skladu sa potrebama i raspoloživim mogućnostima i dalje razgovaraju sa decom i zaposlenima. Imajući u vidu traumatična životna iskustva kroz koja su mnogi prošli i težinu koju sa sobom nosi ova vrsta pomagačke profesije, smatramo da ova vrsta pomoći i ubuduće može biti korisna i štićenicima i zaposlenima u Dečijem selu.

Designed by Monia, Mushu and Sladjana