Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Učešće centra "Srce" u projektu "Zajedno protiv depresije"

Institut za javno zdravlje Vojovdine je, u saradnji sa Klinikom za psihijatriju, Domom zdravlja Novi Sad, Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata i Centrom Srce pokrenuo projekat „Zajedno protiv depresije”

Realizaciju projekta je pdržala Gradska urava za zdravstvo, a

njegovi ciljevi su:

 

- smanjenje stigmatizacije obolelih od depresije

- podizanje svesti o mogućnosti oboljevanja i lečenja

- rušenje predrasuda o delovanju antidepresiva

- ohrabrivanje gradjanstva da se javi lekarski ili drugim službama ukoliko imaju psihičke probleme

- edukacija gradjanstva o načinu lečenja depresivnog poremećaja i raspoloživim vrstama pomoći

- povećanje znanja zdravstvenih radnika o prepoznavanju, dijagnostici i tretmanu depresivnih poremećaja

- povećanje znanja volontera o načinu zbrinjavanja obolelih od deprasije

Tokom trajanja projekta će se održavati predavanja o depresiji po mesnim zajednicama u Novom Sadu tokom kojih će volonteri Srca predstaviti uobičajene predrasude i motove koji su vezani za fenomen samoubistva.

Takodje će biti održan i seminar za zdravstvene radnike u okviru kog će predstavnicima Službe opšte medicine, Službe medicine rada Službe za zdravstvenu zaštitu dece, atronažne službe, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i drugim službama biti prezentovana uloga volontera u pružanju emotivne podrške osobama sa znacima deprasivnih poremećaja i prevenciji suicida.

Designed by Monia, Mushu and Sladjana