Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Radio terapija

 

Centar „Srce“ je u saradnji sa Radio Novim Sadom učestvovao u izradi emisija o mentalnom zdravlju. Radijske emisije su emitovane jednom nedeljno, svakog četvrtka u 22.40 od 22. decembra 2011. do 26. januara 2012. na Prvom programu pokrajinskog javnog servisa (87,7 MHz- a).

Teme o kojima se razgovaralo su mentalno zdravlje, prevencija suicida, psihoterapija, depresija, stres i anksioznost i optimizam i pesimizam u službi mentalnog zdravlja. U stvaranju emisija učestvovali su volonteri Centra koji su diplomirani novinari. Njihovi sagovnornici su bili psiholozi, terapeuti, doktori medicine, sociolozi, novinari i druge stručne osobe iz oblasti mentalnog zdravlja.

 

Cilj emisija jeste informisanje mladih o različitim aspektima mentalnom zdravlju, kao i načinima zaštite. Očuvanje mentalnog zdravlja jedan je od prioriteta savremenog društva. Među mladim osobama u Novom Sadu postoji zid neznanja koji je pogodno tlo za razvoj predrasuda. One onemogućavaju blagovremeno i odgovarajuće reagovanje prilikom ugrožavanja mentalnog zdravlja.

Emisije se realizuju u okviru Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada. Trenutno su dostupne na facebook strani Centra SRCE.

Designed by Monia, Mushu and Sladjana