Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.
Where do i buy cialis does not tadalafil 20 medical advice, et buying medication online. where to buy Cialis online Tadalafil semirigid rods keep your penis tadalafil but bendable.

Who's Online

We have 14 guests and no members online

Radionice o prevenciji suicida

 

U okviru Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada volonteri Centar „Srce“ su realizovali projekat „Radionice o prevenciji suicida“. Radionice su bile namenjene srednjoškolcima i odvijale se krajem prvog polugodišta i početkom drgog školske 2011/2012 godine. Projektom je obuhvaćen veći broj škola u Novom Sadu, ukupno 500 učenika.

 

Radionice u trajanju od dva školska časa su držali obučeni volonteri Centra, mahom studenti psihologije. One su bile prilagođene uzrastu i interesovanjima srednjoškolaca. Interaktivno organizovane radionice su đacima pružale mogućnost da neformalnim putem saznaju više o ovoj oseljivoj temi.

Radionice su imale za cilj informisanje mladih o veličini problema, razbijanju predrasuda i tabua koje kruže oko suicida. Takođe, učesnici radionica su bili upoznati sa načinima na koji mogu pomoći sebi i bliskim osobama oko sebe, kao i tehnikom aktivnog slušanja. Nakon radionica učesnici su dobijali brošure sa tekstom koji je pratio radionicu. Kao, i mogućnost da evaluriaju rad predavača i samu radionicu.

Designed by Monia, Mushu and Sladjana