Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Radionice o prevenciji suicida

 

U okviru Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Novog Sada volonteri Centar „Srce“ su realizovali projekat „Radionice o prevenciji suicida“. Radionice su bile namenjene srednjoškolcima i odvijale se krajem prvog polugodišta i početkom drgog školske 2011/2012 godine. Projektom je obuhvaćen veći broj škola u Novom Sadu, ukupno 500 učenika.

 

Radionice u trajanju od dva školska časa su držali obučeni volonteri Centra, mahom studenti psihologije. One su bile prilagođene uzrastu i interesovanjima srednjoškolaca. Interaktivno organizovane radionice su đacima pružale mogućnost da neformalnim putem saznaju više o ovoj oseljivoj temi.

Radionice su imale za cilj informisanje mladih o veličini problema, razbijanju predrasuda i tabua koje kruže oko suicida. Takođe, učesnici radionica su bili upoznati sa načinima na koji mogu pomoći sebi i bliskim osobama oko sebe, kao i tehnikom aktivnog slušanja. Nakon radionica učesnici su dobijali brošure sa tekstom koji je pratio radionicu. Kao, i mogućnost da evaluriaju rad predavača i samu radionicu.

Designed by Monia, Mushu and Sladjana