Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Završena prijava za prolećnu obuku volontera

Završen je rok za prijave na prolećnu obuku Centra Srce. Hvala mnogo svima koji su nam se javili, i onima koji su dalje prosledili informaciju zainteresovanima.

Designed by Monia, Mushu and Sladjana