Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Kako vidimo mentalno zdravlje?

Centar “Srce” je organizovao konkurs za fotografije sa temom „Korak ka napred, korak ka sreći“, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Oko 60 autora je poslalo svoje fotografije, dok su odabrane pregledane preko 7000 puta na društvenim mrežama. Nakon konkursa najbolji radovi su bili izloženi u Kulturnom Centru Grada Novog Sada. Cilj konkursa i same izložbe jeste približavanje značaja mentalnog zdravlja mladima i isticanje sveobuhvatnosti ovog koncepta.

Centar Srce se bavi pružanjem emotivne podrške i prevencijom samoubistva putem telefona, elektronske pošte i četa. U toku prošle godine je stopa suicida (broj samoubistava na 100000 stanovnika) u Srbiji je iznosila 17.3, dok je u Vojovdini 22.5, što nas dovodi na nezavidno 14. mesto u svetu. Razloga za ove brojke je mnogo, jedan od njih je nebriga o mentalnom zdravlju stanovništva.

foto_konkurs_korak_ka_sreci

Mentalno zdravlje je stanje blagostanja u kome osoba ostvaruje ili koristi svoje sposobnosti i potencijale, može da se nosi sa stresorima svakodnevnog života, radi produktivno i ostvaruje doprinos društvu. Konkurs i izložba fotografija su pokazali kako mladi doživljavaju ovaj koncept i u čemu vide izvor sopstvenog blagostanja. Kroz fotografiju oni su izrazili svoje stavove, teženje i odnos sa samim zdravljem.

Broj dobijenih fotografija je bio zadovoljavajući, te je i izložba bila više nego uspešna. Promatrajući dobijene i izložene fotografije možemo izvući jednu novu sliku koja govori o načinu na koji mladi vide mentalno zdravlje. Veći deo dobijenih fotografija je pokazivao prizore koji govore o stabilnosti, lepoti, nekom unutrašnjem osećaju blagostanja. Ovaj vid mentalnog zdravlja odgovara prvom delu definicije. Jedan, manji, deo fotografija je prikazivao kretanje, korak ka nečemu, korišćenje svojih potencijala, aspekt mentalnog zdravlja koji obuhvata upravo našu aktivnost i zalaganje, koji je proces više nego stanje.

Usudili bi se reći da ova izložba fotografija upućuje na stav mladih prema mentalnom zdravlju. Misao o njemu je prisutna i vidi se kao nešto čemu težimo, što nas čini srećnim. Ipak, potrebno je osvestiti bitan deo mentalnog zdravlja koji označava ostvarivanje potencijala, sposobnosti, suočavanje sa preprekama i izazovima.

Put kojim smo krenuli je dobar, ali potrebno je načiniti još koraka ka razumevanju mentalnog zdravlja, njegove uloge, značaja, posledica. Zahvaljujemo se podršci Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

konkurs_prvo_mesto

Prvo mesto

 

konkurs_drugo_mesto

Drugo mesto

 

konkurs_trece_mesto

Treće mesto

foto_konkurs_izlozba foto_konkurs_najbolji foto_konkurs_radovi

Designed by Monia, Mushu and Sladjana