Emotivna podrška       Želite li da razgovarate?    Klikom na Live Support ONLINE otvara se čet prozor. Četujte sa nama o svemu što vas pritiska, nemate ili ne želite sa bilo kim drugim. Razgovor je potpuno anoniman i poverljiv.

Anketa

 REZULTATI ANKETE CENTRA «SRCE» SA EXIT-a 05 (07.-10. juli 2005. godine)


 


 

Liflet Egzit 06

 Liflet sa festivala Egzit 06

 

 


 

Brošura

Brošura kampanje za prevenciju autodestruktivnog ponašanja kod mladih

 

 

Letak

Letak kampanje za prevenciju autodestruktivnog ponašanja kod mladih

 


 

 

Antistigma

Brošura za projekat "Antistigma"

 


 


 

Designed by Monia, Mushu and Sladjana