Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Brošure

Prezentacije sa Konferencije „Razmenom znanja protiv tabua o mentalnom zdravlju“

Prezentacija sa obuke za pružanje psiho-socijalne podrške putem četa

Brošura o Centru Srce

Pružanje pomoći suicidnim osobama

Kampanja za prevenciju autodestruktivnog ponašanja

Volontiranje u Centru Srce

Kratko uputstvo za prevenciju suicida