Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Vrednosti

Naše vrednosti su suštinska uverenja koja čine osnovu našeg rada:

  • važno je imati mogućnost za istraživanje teških osećanja
  • ljudski konstakt, pažnja i saosećanje su osnovne emocionalne potrebe i umanjuju nivo stresa
  • slušanje u poverenju i prihvatanje bez predrasuda mogu ublažiti ljudsku nesreću i osećanja koja vode do samoubistva
  • svako ima pravo da donosi suštinske odluke o sopstvenom životu, uključujući i odluku da izvrši samoubistvo