Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Principi rada

Bitna karakteristika pristupa, koji koristimo u kontaktu sa našim korisnicima, je nedirektivnost, a osnovna tehnika koju koristimo je aktivno slušanje. Šta to zapravo podrazumeva?

Aktivno slušanje podrazumeva prihvatanje sagovornika u potpunosti, bez predrasuda, i pružanje atmosfere koja mu omogućava da istražuje svoja osećanja i otvoreno priča o njima. Pri tome se sagovornicima ne daju nikakvi saveti, moralni sudovi ili uteha da će ono što ih muči proći. Razgovor vođen na ovaj način, neće dovesti do rešavanja aktuelnih životnih problema i dilema, ali može dovesti do emotivne rasterećenosti i do toga da se lakše prebrodi dati trenutak, a u najboljem slučaju, može dovesti do posmatranja datog problema iz drugog ugla, što otvara mogućnost javljanja novih ideja koje mogu doprineti njegovom prevazilaženju.

Povelja koju smo prihvatili učlanivši se u mrežu Befrienders Worldwide, zapravo odražava principe kojih se pridržavamo u našem radu:

Centar pruža emotivnu podršku osobama u krizi ili neposrednoj opasnosti da oduzmu sebi život.

Volonteri u Centru se trude da ublaže ljudsku nesreću, usamljenost, očaj i depresiju.

Osoba koja pozove zadržava slobodu da donosi svoje odluke uključujući i odluku da oduzme sebi život.

Činjenica da je osoba zatražila pomoć, kao i sadržaj razgovora, su strogo poverljivi unutar Centra.

Volontere, koji pružaju podršku, podržavaju drugi iskusni volonteri, uz konsultaciju profesionalaca.

Osoba koja zove može biti upućena na pomoć drugih institucija iz oblasti medicine, psihologije, socijalne i materijalne pomoći.

Volonterima je zabranjeno da nameću svoja lična ubeđenja ili da utiču na osobe koje zovu u pogledu politike, filozofije ili religije.