Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Prevencija

Efikasna prevencija samoubistva podrazumeva široki, multisektorski pristup koji uključuje, ne samo ulogu zdravstvenog sektora, već i angažovanje različitih društvenih struktura i profesija, kao i neprofesionalce – volontere.

Neke od konkretnih mera koje se predlažu za prevenciju samoubistva su sledeće:

  • Edukovanje osoblja primarne zdravstvene zaštite: za rano identifikovanje i adekvatan pristup mentalnim poremećajima, koji su značajno povezani sa pojavom samoubistva, ali i edukovanje zaposlenih u školama, policiji i javnosti uopšte, o primećivanju i reagovanju na ponašanje koje ukazuje da osoba razmišlja o samoubistvu;

  • Kontrola pristupa sredstvima kojima se suicid može izvršiti (kontrola posedovanja vatrenog oružja, prodaje pesticida, sedativa...);

  • Osnivanje centara za intervenciju u krizi, koji su lako dostupni korisnicima (npr. SOS telefonske službe, psihološka savetovališta);

  • Rad sa rizičnim grupama (preživeli članovi porodice, adolescenti, zatvorenici...)

Tokom poslednjih godina naročita pažnja se posvećuje značaju odgovornog izveštavanja medija o samoubistvu - postoji čitav niz uputstava o tome kako bi mediji trebali, a kako ne bi trebali da izveštavaju o samoubistvu. Centar Srce je izradio brošuru u kojoj se nalaze uputstva o tome kako u medijima treba izveštavati o samoubistvu, u cilju njegove bolje prevencije. Svakako je potrebno izbegavati objavljivanje fotografija osoba koje su izvršile samoubistvo i mesta gde je izvršeno; izbegavati izveštavanje o detaljima upotrebljenog metoda, te senzacionalistički izveštavati o samoubistvu.