Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Osnovne informacije

Centar “Srce”, sa sedištem u Novom Sadu, je volonterska, nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva.

Svakog dana, od 14 do 23 časa, volonteri Centra “Srce” razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni i - slušaju ih. Ne drže im moralne pridike, ne omalovažavaju njihove tegobe, ne “teše” ih da će njihovi problemi proći i, što je najvažnije, ne govore im šta da rade. Zato što veruju da svaki čovek sam najbolje zna šta je dobro za njega, kao i da ima pravo da sam odlučuje o svom životu, čak i ako odluči da ga okonča.

Svi podaci koje dobijemo od korisnika su strogo poverljivi i ostaju u okviru Centra. Jedini izuzetak od ovog pravila su informacije o krivičnom delu (izvršenom ili planiranom), koje Centar ima zakonsku obavezu da prijavi nadležnim službama.

Usluge Centra su besplatne.

Vrednosti

Naše vrednosti su suštinska uverenja koja čine osnovu našeg rada:

  • važno je imati mogućnost za istraživanje teških osećanja
  • ljudski kontakt, pažnja i saosećanje su osnovne emocionalne potrebe i umanjuju nivo stresa
  • slušanje u poverenju i prihvatanje bez predrasuda, mogu ublažiti ljudsku nesreću i osećanja koja vode do samoubistva
  • svako ima pravo da donosi suštinske odluke o sopstvenom životu, uključujući i odluku da izvrši samoubistvo

Misija i vizija

MISIJA CENTRA se sastoji u emotivnoj podršci osobama u krizi i prevenciji samoubistva putem telefona, elektronske pošte i četa. Na ovaj način smatramo da možemo ublažiti tegobe koje osoba oseća i smanjiti nivo suicidnih osećanja. Želja nam je da produžimo radno vreme na 24h i da steknemo uslove za pružanje podrške "licem u lice" ("face to face"), kako bismo bili što dostupniji osobama kojima je naša pomoć potrebna.

VIZIJA nam je društvo u kom:

manje ljudi oduzima sebi život


ljudi mogu da istraže sopstvena osećanja


ljudi mogu da priznaju i poštuju osećanja drugih