Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Volonteri

Trenutno “Srce” broji oko 40 aktivnih volontera, koji pružaju emotivnu podršku putem telefona, elektronske pošte i četa. To su osobe različite starosne dobi, zanimanja i interesovanja. Volonter/ka može biti svako ko je punoletan i ima vremena i želje da pomogne osobama u krizi. Potrebne veštine i znanja za rad u Centru, volonteri i volonterke su stekli prolaskom kroz selekciju i obuku.  Volontiranje u Centru “Srce” je mnogima obogatilo život, a možda može obogatiti i vaš.

Obuka

Centar organizuje obuku novih volontera svake jeseni i svakog drugog proleća. Ta obuka se sastoji iz nekoliko delova: Selection day, Intervju, Radionice i Mentorski rad. Nakon svakog dela postoji evaluacija, kojom aktivni volonteri Centra odlučuju o prolasku potencijalnogna sledeći nivo obuke. Obuka se održava u Novom Sadu i zahteva fizičko prisustvo na radionicama. Neophodno je i da osoba bude punoletna (18+).


Na samom početku obuke, potencijalni volonteri dolaze na Selection day, gde ćemo se svi malo bolje međusobno upoznati, kroz radionicu. Na Selection day–u potencijalni volonteri rade test ličnosti.


Nakon toga sledi intervju, za sve potencijalne volontere koji su primljeni nakon Selection day-a. Intervju je razgovor jednog potencijalnog, sa dva aktivna volontera. Tokom ovog razgovora pričamo o potencijalnom volonteru, njegovim stavovima i životu.


Posle intervjua počinju radionice, kojih ukupno ima 11 (10+1 samo za potencijalne koji prolaze na sledeći nivo), a radioničari su aktivni volonteri. Radionice, u trajanju od 3 sata, su organizovane dva puta nedeljno, u kasnim popodnevnim časovima.Na samoj obuci potencijalni volonter će imati priliku da stekne teorijsko, ali i praktično znanje. Obuka se realizuje isključivo uživo, ne postoji mogućnost pohađanja obuke online. Neopravdano kašnjenje neće biti tolerisano, te je savetovan dolazak na svaki susret petnaest minuta ranije.


Volonteri koji su prošli sve prethodne korake, i žele da nastave sa obukom, ulaze u naš centar i započinju mentorski rad. Oni tada prolaze kroz smene sa 2 do 3 mentora. Sa svakim mentorom se radi po 5 nedelja. Ove smene se odvijaju jednom nedeljno, u trajanju od 3 sata. Na kraju mentori donose odluku o konačnom prijemu u Centar.


U svakom trenutku, potencijalni volonter ima pravo da odustane. Bitno nam je, da i on sam, kroz rad, procenjuje svoju spremnost za volontiranje u Centru.


Ukoliko zeliš da nam se pridružiš i ispunjavaš sve gore navedene uslove, možeš da se prijaviš ovde (prijave su otvorene samo u periodu pred obuku).


Prijave počinju, najranije, dva do tri meseca pre početka obuke. A detaljnije i blagovremene novosti možeš pronaći na našim društvenim mrežama.


Podcast

Prava volontera

  • Da se odabere po kvalitetima neophodnim za pružanje emotivne podrške
  • Da mu se omogući da se obuči i stekne veštine i znanja neophodne za pružanje emotivne podrške
  • Da mu se omogući supervizija od strane iskusnih volontera koje imenuje Centar
  • Da dobije emotivnu podršku od drugih volontera i rukovodstva centra
  • Da bude obavešten o principima rada Centra i svojim obavezama
  • Da mu se omogući da radi u sigurnoj sredini.