Svakog dana od 14 do 23

0800-300-303

vanja@centarsrce.org

En Sr

Prava volontera

  • Da se odabere po kvalitetima neophodnim za pružanje emotivne podrške
  • Da mu se omogući da se obuči i stekne veštine i znanja neophodne za pružanje emotivne podrške
  • Da mu se omogući supervizija od strane iskusnih volontera koje imenuje Centar
  • Da dobije emotivnu podršku od drugih volontera i rukovodstva centra
  • Da bude obavešten o principima rada Centra i svojim obavezama
  • Da mu se omogući da radi u sigurnoj sredini.